ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ….ಒಂದು ಹೋರಾಟ!

Sketch0077

Advertisements

ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು Sunny Leone

Sketch0073

ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂಡದ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಂದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 🙂