ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್

ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ’ಯರೂ (ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂತರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಬಹುದು – ಸಚಿವ ಸೋಮನಾಥ್ ಭಾರ್ತಿ

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್

Advertisements