ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ

one india kannada

Sketch00104.png

Advertisements

One thought on “ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ

  1. ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಗ್ಗ, ರೋಲೆ‍ಕ್ಸ್ ವಾಚು ತೊಡಿಸಿ, ಬಡವನ ಬನಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೋಬಹುದಿತ್ತು! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s