ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್

ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ’ಯರೂ (ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂತರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಬಹುದು – ಸಚಿವ ಸೋಮನಾಥ್ ಭಾರ್ತಿ

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s